Visum Thailand
Hem Exempel  
     
1 year extension as retired 1 year extension as married
 
                                 Extension of stay 1 år retired.

- Man måste vistas i Thailand på ett Non Immigrant visum eller på en gammal 1 års extension of stay.

- Man måste vara minst 50 år gammal.

- Man måste uppfylla dom ekonomiska kraven  enligt nedan.

- Är ni ett gift par från Sverige så finns det möjlighet att en person söker extension först. Och sedan söker den andra som dependent. Mer om detta nedan.

 
              Ekonomiska kraven och dokument för att bevisa detta.

- Du måste ha en bruttointäkt (alltså före skatt) på minst 65000 thb per månad.

eller

- Bevis på att du har minst 800 000 thb på ett Thailändsk bankkonto (ej bundna pengar)

  Då måste pengarna funnits på kontot 2 månader innan intyget. Sedan måste pengarna stanna på kontot ytterligare 3 månader. Därefter kan man ta ut delar av pengarna men 400000 thb måste stå inne hela året till nästa extension. Annars får man inte denna extension.


eller

En blandning av ovanstående där summan av 12 x månadsintäkten + sparpengarna totalt skall vara minst 800 000 thb enligt följande


  Om du har 300 000 thb i inkomst (en garantipension ex) så måste du ju ha 500 000 på banken 2 månader före ansökan. Och dessutom behålla hela summan 3 månader efter. Sedan kan du i exemplet ta ut 100 000 thb så du har 400 000 kvar på kontot hela året.

Om du har 600 000 thb i inkomst och 200 000 på banken. Så måste summan finnas på banken 2 månader innan. Och stannar där hela året som ditt extension kommer att vara gällande

För att bevisa inkomsten måste man ha ett sk "income letter" från Svenska ambassaden eller Svenskt konsulat i Thailand. Dom kan utfärda detta om man har med sig bevis på inkomsten typ föregående års deklaration eller intyg från exempelvis pensionsutbetalare.

Banktillgångarna visas med att den Thailändska banken utfärdar ett bevis. Intyget får vara max 1 dag gammalt.  

 
 
                                                                 Försäkring.

Den 1/11 2019 infördes ett krav på försäkring vid vissa extension of stay.  Reglerna är något oklara just nu men det verkar som detta gäller.

När man söker extension of stay retired så tittar immigration på vilket visum man hade senast innan man sökte extension. Eftersom det är ett krav på att man rest in med ett Non immigrate O elller Non Immigrate O-A för att få en extension.
Om detta är länge sedan så kanske man glömt vad man hade. Men man ser detta i passet då antingen visumet finns kvar eller så har man fått in en stämpel när man flyttade sin extension till senaste passet.

Kravet på försäkring gäller just nu för dom som har ett Non Immigrate O-A i botten

En ETT års sjukförsäkring som täcker 400 000 thb i slutenvård och 40 000 thb i öppenvård.

Försäkringen kan vara Svensk (tredje land) första gången eller Thailändsk. Men den skall som sagt täcka 1 år. År 2 verkar det bara duga med Thailändsk.

Vid svensk eller annat tredje land försäkring måste ditt försäkringsbolag fylla i en blankett som hittas på.
http://longstay.tgia.org/document/overseas_insurance_certificate.pdf

Även Thailändska försäkringar duger bra.
Ett antal bolag som uppfyller kraven hittas på sidan
https://longstay.tgia.org/companiesoa
 
                           Extension of stay 1 år dependent.

- Om ni är ett gift par i Sverige så finns det möjlighet att den ena söker sin extension som dependent.

- Det går till så att den person som har bäst ekonomi söker sin extension 1 år retired först. Denne person måste då uppefylla alla dom ekonomiska kraven själv (Egen pension och eget konto om pengar i Thailand).

- Sedan kan den andra pesonen söka samma extension men då åberopa depenent. Då slipper man intyg på inkomst och sparpengar. Men man måste då ha ett personbevis (familjebevis på engelska med skatteverkets stämplar) som visar att man är gift i Sverige.

- Om båda 2 är med när man söker så tas allt på en gång.
 
            Följande behövs för att söka Extension of stay 1 år retired.

Denna kan normalt söka tidigast 30 dagar innan det föregående uppehållstillstånet går ut. Dock tillåter vissa kontor 45 dagar.

- Pass

- Kopia på ID sidan av passet

- Kopia på inresestämpel och eventuella visum.

- Kopia på "departure card" som du fick på flyget hit och passpolisen behöll halva.

- 2 passfoton

- Bevis på att man uppfyller dom ekonomiska kraven enligt ovan

- Dokumentation av adress. ( hyreskontrakt , blå bok)

- Dokumentation på gällande försäkring i förekommande fall. Se ovan


- Ansökningsblankett ifylld och signerad. Kan laddas ner här. Välj TM7

- Kostnad 1900 Thb kontant.

- Immigrationskontoren kräver ibland kompletterande uppgifter så var inte ute i sista minuten..


Dom flesta immigrationskontor har möjlighet att göra kopior och att ta passfoton mot en ersättning.
 
                                                                 Re-Entry permit.

Om du måste lämna landet och återkomma upphör din extension att gälla om du inte före du lämnat Thailand köper en re-entry permit.

- Re-entry permit kan köpas på valfritt immigration kontor eller på flygplatsen innan man går genom passkontrollen för att lämna Thailand.

- Re- Entry permit finns i 2 upplagor.

Multiple där man kan lämna och återkomma hur många gånger man vill. Pris 3800 thb.

Single som förbrukas vid inresan. Pris 1000 thb. Man kan sedan köpa ytterligare ett innan man lämnar igen om man har det behovet.

- När du söker re-entry permit lämnar du ansökningsblankett som du kan ladda ner här. Välj TM8.   Dessutom kräver vissa kontor ett passfoto.

- En re-entry permit får samma giltighetstid som existerande extension. Så även om man har Multiple så måste den förnyas samtidigt som extension.

 
När man är i Thailand på 1 års extension eller 1 års visa måste man anmäla sig till immigrationskontoret var 90 dag. Man kan komma 14 dagar före eller 7 dagar efter utsatt tid

 
Visum Thailand tar inte ansvar för denna sidan. Utan det är endast som goda råd.

Det är alltid immigrationsmyndigheten som godkänner och underkänner vistelse i Thailand vid ankomst till Thailand.