Visum Thailand
Hem Exempel  
     
Non Imm O Retired Married Extension
 
                                 Non Immigrant O "Married/Family"

- Detta visum kan sökas som Single och Multiple


Single berättigar till en inresa och ger då ett uppehållstillstånd på 90 dagar. Inresan måste ske inom 3 månader från utfärdandet.

Multiple berättigar till fritt antal inresor under visumets giltighetstid. Vid varje inresa får man 90 dagars uppehållstillstånd. Visumet är giltigt 1 år från utfärdandet. 

- Detta visum kräver att man är gift med en Thailändsk medborgare eller att man har barn som är Thailändska medborgare.
 
 
                                     Följande behövs vid ansökan.
(Detta beskriver när man ansöker i Sverige och hur man ansöker som gift med en Thailändsk medborgare Om ni söker baserat på att ni har ett Thailändskt barn hänvisas till Thailändska ambassaden/konsulatet. Om ni ansöker i annat land hänvisas till det landets ambassad.)

- En komplett och signerad ansökan Klicka här för att ladda ner den.  Barn måste ha sin egen ansökan påskriven av vårdnadshavare eller förmyndare.

- Ett pass i orginal giltig minst 6 månader vid ansökan om singel och 18 månader vid ansökan om multiple. Dessutom med minst 1 tomma visa sida.

- Kopia på passet visande uppslaget med fotot på A4 papper. Kopian får inte modifieras efter kopieringen.

- 2 foton, storlek 3.5cm. x 4.5cm. tagna framifrån, Det får vara max 6 månader gammalt och inte "hemgjort"

- Personbevis (familjebevis).

- En kopia på partnerns Id kort eller pass (signerad av partnen)

- En kopia på partnerns husbok.


- En kopia på vigselbeviset (Thai eller Svenskt)

- Ansökningsavgiften: kontant 700:- för single och 1700:- för multiple
 
Man söker numer sitt visum elektroniskt via Thaiambassadens hemsida.
 

- Huvudregeln är att man söker detta visum via en hemsida som länkas på Thaiambassadens hemsida. https://thaievisa.go.th/

- Man erhåller sedan sitt visum via eport från utfärdande myndighet. Denna skriver man ut och bifogar sitt pass i passkontrollen.

- Fördelen med e-visum är att man slipper resa till ambassad/konsulat.

- Obs att aldrig använda översättning i sin webläsare då det inte fungerar tillfredställande då.

-Alla visum administreras av ambassaden i Stockholm om man har Svenskt pass.
 
                                          Extension of stay

När man har ett uppehållstillstånd baserat på ett Non Immigrat O kan man förlänga vistelsen genom att söka en "extension". det finns 2 typer av extension.

- 1 år "Extension of stay" (Kan sökas av alla som är 50år eller äldre eller baserat på att man är gift med en Thai)

- 60 dagar "Extension of stay" (Om man är gift men en Thai medborgare eller har Thai familj)

- Läs mer om dessa genom att välja i menyn ovan.
 
Visum Thailand tar inte ansvar för denna sidan. Utan det är endast som goda råd.

Det är alltid immigrationsmyndigheten som godkänner och underkänner vistelse i Thailand vid ankomst till Thailand.