Visum Thailand
Hem Exempel  
     
Non Imm O Retired Married Extension
 
                                                  Non Immigrant O "Retired"

- Detta visum kan sökas som Single och Multiple

Single berättigar till en inresa och ger då ett uppehållstillstånd på 90 dagar. Inresan måste ske inom 3 månader från utfärdandet.

Multiple berättigar till fritt antal inresor under visumets giltighetstid. Vid varje inresa får man 90 dagars uppehållstillstånd. Visumet är giltigt 1 år från utfärdandet. 

- Detta visum kräver när man söker i Sverige att man uppbär någon typ av pension. Från Pensionsmyndigheten, tjänstepension och/eller privat pensionsförsäkring. Dessutom skall man vara minst 50 år.

 
                                     Följande behövs vid ansökan.
(Detta beskriver när man ansöker i Sverige. Om ni ansöker i annat land hänvisas till det landets ambassad.)

- En komplett och signerad ansökan Klicka här för att ladda ner den

- Ett pass i orginal giltig minst 6 månader vid ansökan om singel och 18 månader vid ansökan om multiple. Dessutom med minst 1 tomma visa sida.

- Kopia på passet visande uppslaget med fotot på A4 papper. Kopian får inte modifieras efter kopieringen.

- 2 foton, storlek 3.5cm. x 4.5cm. tagna framifrån, Det får vara max 6 månader gammalt och inte "hemgjort"

- Personbevis eller kopia på ID kort.

 
- Bevis på ekonomiska medel.
Intyg från Pensionsmyndigheten och annat pensionsinstitut på minst 18500:- efter skatt.

eller om ni inte har så mycket pension.

Bevis på att man är pensionär (intyg på utbetalning från något pensionsinstitut) och dessutom ett intyg på att man personligen har 57000:- insatt på Svensk bank (obundet sparande). Och att pengarna skall ha funnits där minst  3 månader. Intyget måste vara på engelska och högst 3 månader gammalt.


- Ansökningsavgiften: kontant 700:- för single och 1700:- för multiple
 
Man söker numer sitt visum elektroniskt via Thaiambassadens hemsida.
 

- Huvudregeln är att man söker detta visum via en hemsida som länkas på Thaiambassadens hemsida. https://thaievisa.go.th/

- Man erhåller sedan sitt visum via eport från utfärdande myndighet. Denna skriver man ut och bifogar sitt pass i passkontrollen.

- Fördelen med e-visum är att man slipper resa till ambassad/konsulat.

- Obs att aldrig använda översättning i sin webläsare då det inte fungerar tillfredställande då.

-Alla visum administreras av ambassaden i Stockholm om man har Svenskt pass.
 
                                                      Extension of stay

När man har ett uppehållstillstånd baserat på ett Non Immigrat O kan man förlänga vistelsen genom att söka en "extension". det finns 2 typer av extension.

- 1 år "Extension of stay" (Kan sökas av alla som är 50år eller äldre)

- 60 dagar "Extension of stay" (Om man är gift men en Thai  medborgare eller har Thai familj)

- Läs mer om dessa genom att välja i menyn ovan.
 
 
Visum Thailand tar inte ansvar för denna sidan. Utan det är endast som goda råd.

Det är alltid immigrationsmyndigheten som godkänner och underkänner vistelse i Thailand vid ankomst till Thailand.