Visum Thailand
Hem Exempel  
     
Utan Visum Turist Visum Non Immigrant Extension
 
     Svenskar får 30 dagars uppehållstillstånd i Thailand utan visum.

- Detta kallas för "Visa exemption" (visum befrielse) enligt ett avtal med Schengen.

- Från den 1/1 2017 får man även 30 dagar när man kommer landvägen. Men detta kan endast ske 2 gånger per år.

- Om man ankommer många gånger under ett år kan passpolisen kräva att man nästa gång har ett visum för att komma in i landet. Här finns det ingen fast regel utan varje tjänsteman kan uppmana till detta om denne misstänker något.

- Man kan förlänga dessa 30 dagar med 30 resp 60 dagar på ett immigrationskontor. Detta kallas "extension of stay". Läs mer om detta under extension i menyn ovan.

- Då flygbolagens regler är lite annorlunda kan flygbolaget kräva att man har en utresebiljett inom 30 dagar om man inte har ett visum. Har man inte det kanske man nekas att flyga med till Thailand och bli kvar i Skandinavien.

- Vi rekommenderar att man söker ett visum i Sverige om man planerar att stanna mer än 30 dagar av 2 anledningar.
1. Man slipper problem med flygbolaget och slipper ordna en utresebiljett.
2. Man kan ju lägga sina dagar i Thailand på annat än att sitta på immigration.
 
Visum Thailand tar inte ansvar för denna sidan. Utan det är endast som goda råd.

Det är alltid immigrationsmyndigheten som godkänner och underkänner vistelse i Thailand vid ankomst till Thailand.