Visum Thailand
Hem Exempel Norska syster sidan
     
Turist visum Single entry Multiple entry
 
                               Single och Multiple turistvisum

- Dessa visum sökes på en Thailändsk ambassad utanför Thailands gränser. Single kan sökas på ambassader och konsulat i Thailands närområde. Multiple kan man som svensk bara söka i Sverige på Thailändska ambassaden i Stockholm eller Thailändska konsulatet i Göteborg.

- Båda varianterna ger 60 dagars uppehållstillstånd vid inresan.

- Single entry kan bara användas vid en resa och inresan måste ske inom 3 månader sedan visumet utfärdats.

- Multiple entry gäller för obegränsat antal inresor så länge det är giltigt vilket är 6 månader sedan utfärdandet.

- Kraven är ganska olika på dessa olika turistvisum.

- I båda fallen kan man förlänga dom 60 dagarna med 30 (eller 60) på immigration (extension).

- Läs mer om detta i menyn ovan.
 
Här kan ni ladda ner ansökningsblanketten för att söka turistvisum.
 
 
Visum Thailand tar inte ansvar för denna sidan. Utan det är endast som goda råd.

Det är alltid immigrationsmyndigheten som godkänner och underkänner vistelse i Thailand vid ankomst till Thailand.