§

Visum Thailand
Hem Exempel  
     
Non immigrant Non immigrant O Non immigrant O-A Extension
 
                                                     Non Immigrant O-A

- Detta visum kan endast sökas på Thailändska ambassaden i Stockholm

- För att söka detta visum krävs att man är minst 50 år gammal. Och att man uppfyller ekonomikraven nedan.


- Non Immigrant O-A är ett visum som ger 1 års uppehållstillstånd vid varje inresa under visumets giltighetstid.

- Visumet gäller i 1 år från utfärdandet (enter before). Detta innebär att man kan vara i Thailand nästan 2 år med detta visum om man lämnar landet i slutet av giltighetstiden och återkommer innan visumet går ut

- När man är i Thailand på ett uppehållstillstånd måste man rapportera sin adress var 90 dag på immigration. Rapporten skall göras tidigast 14 dagar före och senast 7 dagar efter rapporteringsdatum infaller. 

- Om man lämnar Thailand och återkommer innan visumets giltighet får man ett nytt uppehållstillstånd. Men om man lämnar landet men återkommer efter visumets giltighet men före senaste uppehållstillståndets utgång kan man behålla detta uppehållstillstånd om man före avresan köper ett re-enrty permit. Mer om detta nedan.

- Har man ett uppehållstillstånd baserat på Non Immigrant O-A kan man dom sista 30 dagarna (vissa kontor 45 dagar) på uppehållstillståndets giltighetstid köpa en ny 1 års Extension på immigration i Thailand. Läs mer om Extension via menyn ovan.
 
                                     Följande behövs vid ansökan.

- En komplett och signerad ansökan i 2 exemplar Klicka här för att ladda ner den

- Ett pass i original giltig minst 18 månader vid ansökan. Passet måste vara oskadat.

- 2 kopior på passet visande uppslaget med fotot på A4 papper. Kopian får inte modifieras efter kopieringen.

- 2 foton, storlek 3.5cm. x 4.5cm. tagna framifrån, Det får vara max 6 månader gammalt och inte "hemgjort"

- 2 exemplar av "Additional application form". (Kan laddas ner här)

- Ett orginal och 1 kopior av svenska belastningsregistret.  Man skal beställa både orginalet och kopiorna från polismyndigheten.

- Ett läkarintyg och 1 kopior av densamma. Intyget skall vara utfärdat i Sverige och stämplat av utfärdande sjukvårdsinrättning. Intyget får max vara 3 månader gammalt, på engelska och skall följa Ministerial Regulation No. 14 (B.E. 2535), och visa att man inte lider av LEPROSY, TUBERCULOSIS (T.B.), ELEPHANTIASIS, DRUG ADDICTION AND THIRD STEP OF SYPHILIS. Ett exempel på intyg kan laddas ner här.

- Personbevis och 1 kopior av detta.

- Bevis på ekonomiska medel enligt nedan . Ett original och 1 kopior av alla dokument.

- Bevis på försäkring enligt nedan. Ett original och 1 kopior av alla dokument.


- Dom 2 exemplaren av ansökan skall sorteras ihop med berörda blanketter i 3 olika högar.


- Ansökningsavgiften: 1700:-
 
                                                  Ekonomi

Intyg från Pensionsmyndigheten och annat pensionsinstitut på minst 18500:- efter skatt. Intyg på engelska.

eller om ni inte har så mycket pension.

Ett intyg på att man personligen har 228 000:- insatt på Svensk bank (obundet sparande). Och att pengarna skall ha funnits där minst  3 månader. Intyget måste vara på engelska och högst 3 månader gammalt.

eller

En blandning av ovanstående 2 intyg där summan av 12 x månadsinkomsten + sparandet uppgår till  228 000:-.
 
                                           Försäkring

En ETT års sjukförsäkring som täcker 400 000 thb  i slutenvård och 40 000 thb i öppenvård.

Försäkringen kan vara Svensk (tredje land) eller Thailänds. Men den skall som sagt täcka 1 år.

Vid svensk eller annat tredje land försäkring måste ditt försäkringsbolag fylla i en blankett som hittas på.
http://longstay.tgia.org/document/overseas_insurance_certificate.pdf

Även Thailändska försäkringar duger bra.
Ett antal bolag som uppfyller kraven hittas på sidan
http://longstay.tgia.org/companiesoa

I båda fallen krävs försäkringsbevis och 2 extra kopior.

 
 
                                           Re-Entry permit.

Så länge visumet är giltigt kan man lämna Thailand och vid återkomsten erhålla ett nytt 1 års uppehållstillstånd. Däremot om man lämnar Thailand och vill återkomma efter visumet gått ut kan man behålla sitt sista uppehållstillstånd. Och då stanna i landet tills detta går ut. Men då måste man köpa ett re-entry permit innan man lämnar landet.

- Re-entry permit kan köpas på valfritt immigration kontor eller på flygplatsen innan man går genom passkontrollen för att lämna Thailand.

- Re- Entry permit finns i 2 upplagor.

Multiple där man kan lämna och återkomma hur många gånger man vill. Pris 3800 thb.

Single som förbrukas vid inresan. Pris 1000 thb. Man kan sedan köpa ytterligare ett innan man lämnar igen om man har det behovet.

 
                                                          Extension of stay

När man har ett uppehållstillstånd baserat på ett Non Immigrat O-A kan man förlänga vistelsen genom att söka en "extension".

- 1 år "Extension of stay" 50+ (Kan sökas av alla som är 50år eller äldre)

- 1 år "Extension of stay" Married/Family (Kan sökas av alla som är gifta med en Thailändsk medborgare eller har ett Thailändskt barn)

- Läs mer om dessa genom att välja i menyn ovan.
 
Visum Thailand tar inte ansvar för denna sidan. Utan det är endast som goda råd.

Det är alltid immigrationsmyndigheten som godkänner och underkänner vistelse i Thailand vid ankomst till Thailand.