Visum Thailand
Hem Exempel  
     
Extension 30 dagar 60 dagar 1 år
 
Du kan få 1 års extension of stay om du uppehåller dig i landet på Non Immigrant visum. Du kan dessutom förlänga ett existerande 1 års extension.
 
                                    1 års extension of stay

- Dessa kan sökas på immigrationskontor i Thailand.

- Det finns 2 typer av 1 års extension of  stay.

1 år extension of stay "retired"

1 år extension of stay "married/family"

- Man kan söka ett extension of stay 1 år när det återstår 30 dagar på det existerande uppehållstillståndet. Vissa kontor godkänner 45 dagar.

 
1 year extension as retired 1 year extension as married
 
                                                                        Re-Entry permit.

Om du måste lämna landet och återkomma upphör din extension att gälla om du inte före du lämnat Thailand köper en re-entry permit.

- Re-entry permit kan köpas på valfritt immigration kontor eller på flygplatsen innan man går genom passkontrollen för att lämna Thailand.

- Re- Entry permit finns i 2 upplagor.

Multiple där man kan lämna och återkomma hur många gånger man vill. Pris 3800 thb.

Single som förbrukas vid inresan. Pris 1000 thb. Man kan sedan köpa ytterligare ett innan man lämnar igen om man har det behovet.

- När du söker re-entry permit lämnar du ansökningsblankett  som du kan ladda ner här. Välj TM8.   Dessutom kräver vissa kontor ett passfoto.

- En re-entry permit får samma giltighetstid som existerande extension. Så även om man har Multiple så måste den förnyas samtidigt som extension.
 
När man är i Thailand på 1 års extension eller 1 års visa måste man anmäla sig till immigrationskontoret var 90 dag. Man kan komma 14 dagar före eller 7 dagar efter utsatt tid.

 
Visum Thailand tar inte ansvar för denna sidan. Utan det är endast som goda råd.

Det är alltid immigrationsmyndigheten som godkänner och underkänner vistelse i Thailand vid ankomst till Thailand.